MENU

Jak wygląda kwestia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Orzekając w sprawie rozwodowej małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem. Może od tego odstąpić wyłącznie na zgodny wniosek obojga małżonków. Dla rodzica, który nie będzie stale zamieszkiwał w dziećmi lepiej jest jednak, aby wyrok rozwodowy zawierał rozstrzygnięcie w tym zakresie. W przeciwnym razie, gdyby w przyszłości były małżonek utrudniał lub uniemożliwiał kontakty z dziećmi, konieczne byłoby wszczęcie odrębnego postępowania sądowego. Jeżeli odpowiednie postanowienia znajdą się już w wyroku rozwodowym, w razie wystąpienia problemów w realizacji kontaktów z dzieckiem, pokrzywdzony rodzic może od razu przejść do „egzekucji kontaktów” w formie nakładania na rodzica, który utrudnia kontakty kar pieniężnych.

Wobec powyższego, przygotowując pozew rozwodowy – w sytuacji braku wspólnego pisemnego porozumienia małżonków w sprawie kontaktów z dziećmi – konieczne dokładne określenie daty, miejsca i czasu kontaktów z dziećmi, jakich żąda powód.

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo przygotować porozumienie rodzicielskie czy też odpowiednio sformułować w pozwie rozwodowym własne żądanie w przedmiocie kontaktów z dziećmi – zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej porady.