MENU

Kilka słów o “e-discovery”

E-discovery jest to termin pochodzący od słowa „discovery” – czyli początkowej fazy postępowania sądowego, gdy strony w sporze mają obowiązek przekazywać sobie wzajemnie stosowne informacje i dokumenty, wraz ze wszystkimi dowodami związanymi ze sprawą. E-discovery oznacza przekazywanie komunikatów i dokumentów w formie elektronicznej, często nazywanych ESI (electronically stored information) – informacje przetrzymywane elektronicznie. Na e-discovery składają się wszystkie dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, poczta elektroniczna, pliki audio i wideo, a także strony internetowe.

Odkrywanie danych za pośrednictwem sieci (intranet, extranet) jest rosnącą potrzebą wielu firm, zaangażowanych w różne spory. W celu szybkiego reagowania na potrzeby partnerów biznesowych bądź oponentów w sporze, przedsiębiorstwa muszą być w stanie przedstawić dane elektroniczne przechowywane na ich laptopach, serwerach, stronach internetowych, dyskach i systemach archiwizacji. E-discovery jest realnym wsparciem w procesach sądowych. W Stanach Zjednoczonych przygotowanie do e-discovery jest nie tylko dobrym zwyczajem, ale przede wszystkim od 2006 roku jest to wymóg prawny.

Dane w formacie elektronicznym są przez adwokatów traktowane jako istotne procesowo i są wykorzystywane w sądach. Dowody w formie elektronicznej są analizowane zgodnie z sądowymi procedurami i prezentowane przy użyciu programów komputerowych odczytujących dokumenty i inne dane elektroniczne. Dokumenty można przeglądać w takiej formie w jakiej się do nich dotarło (np. pliki typu WORD) lub po konwersji do postaci PDF lub TIFF.

Użycie oprogramowania do przeglądania dokumentów jest przydatne ze względu na możliwości łatwej agregacji treści i precyzyjnego wyszukiwania informacji w długich tekstach.

ESI – są postrzegane inaczej niż dane w formie materialnej z powodu dodatkowych treści, tzw. metadanych, które można uzyskać za pomocą plików w formie elektronicznej. Istnieje ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia się danych elektronicznych lub ich kradzieży. ESI muszą być specjalnie chronione przed działaniami hackerów, którzy mogą próbować je wykraść.

Miarą profesjonalizmu jest umiejętność adaptacji, a zespół Z&P jest gotowy na nowe wyzwania…