MENU

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

 1. asystentka stomatologiczna;
 2. dietetyk;
 3. elektroradiolog;
 4. higienistka stomatologiczna;
 5. logopeda;
 6. opiekun medyczny;
 7. optometrysta;
 8. ortoptysta;
 9. podiatra;
 10. profilaktyk
 11. protetyk słuchu;
 12. technik dentystyczny;
 13. technik farmaceutyczny;
 14. technik masażysta
 15. technik ortopeda;
 16. technik sterylizacji medycznej;
 17. terapeuta zajęciowy.

Głównym celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, jest w szczególności uregulowanie głównych zasad i warunków wykonywania. Warto zaznaczyć iż w przeciwieństwie do zawodów takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach, nie były dotychczas objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Między innymi zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

A co ważne, utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jak możemy dowiedzieć się z uzasadnienia, dzięki temu rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Rejestr umożliwi także potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny a wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.

Numer projektu: UD328