MENU

Konsumencie! Tak, ta informacja jest dla Ciebie. Sprawdź jak chroni Cię prawo

prt sc droga projektu ustawy o konsumCzy zdarzyło Ci się robiąc zakupy przez internet kupić rzecz, która nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom i chciałeś ją zwrócić, ale nie wiedziałeś czy możesz? Jako konsument masz oczywiście prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, kiedy danego produktu nie mogłeś dotknąć lub przymierzyć. Ustawa o prawach konsumenta, która wchodzi w życie w czerwcu 2014 roku ujednolica dotychczasowy stan prawny w tej materii oraz innych dotyczących relacji konsumentów i przedsiębiorców.

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego, mianowicie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz umów konsumenckich zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (w innym lokalu niż lokal przedsiębiorcy, np. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami) oraz na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron).

Celem projektu jest uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, usystematyzowanie obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami, w tym również obowiązków informacyjnych. Między innymi ujednolicona i doprecyzowana zostanie regulacja prawa odstąpienia od umowy, przysługującego konsumentowi w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Prawo to będzie przysługiwało konsumentowi przez okres 14 dni, a nie 10 dni jak dotychczas. Wprowadzona zostanie również możliwość skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia od umowy, co znacznie ułatwi proces odstąpienia i swoją nieskomplikowaną formą zachęci konsumentów do korzystania z przysługującego mu prawa, gdy towar z jakiegoś powodu chcą zwrócić, tj. chcą od umowy odstąpić.

Ustawa ma wejść w życiu w dniu 13 czerwca 2014 roku, a jej przepisy mają mieć zastosowanie do umów zawartych po tej dacie. Do umów zawartych przed czerwcową datą stosuje się „stare” przepisy.

Tekst projektu ustawy oraz uzasadnienia można znaleźć na:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2076