MENU

Krótszy czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię?

clock-650753_960_720Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 roku (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) przewiduje jako dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw skierowanym w dniu 24 marca 2016 roku do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych przewiduje się ograniczenie czasu pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię do maksymalnie 4 godzin na dobę przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia za nieprzepracowany czas pracy.

Projektowana ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku. Jednak aby to tego doszło, projekt musi przejść całą ścieżkę procesu legislacyjnego, a obecnie jest dopiero na jej początkowym etapie w Sejmie.