MENU

Minister Sprawiedliwości obniża stawki radcowskie i adwokackie

business-world-541431_960_720Minister sprawiedliwości poddał do konsultacji projekty czterech rozporządzeń (dwóch dla adwokatów, dwóch dla radców prawnych) przewidujące obniżenie stawek adwokackich i radcowskich zarówno dla pełnomocników z wyboru, jak i z urzędu.

Są to: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

W projektach rozporządzeń dotyczących ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu, stawki adwokatów i radców prawnych działających z urzędu zostały obcięte o połowę. W projektach rozporządzeń wskazano, że opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy. I tak w związku z proponowanymi zmianami adwokat bądź radca prawny działający z urzędu przy wartości przedmiotu sporu: 500 zł otrzyma 60 zł (120 zł obecnie);  powyżej 500 zł do 1 500 zł -180 zł (obecnie 360 zł); powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł (obecnie 1 200 zł); powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł (obecnie 2 400 zł); powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł (obecnie 4 800 zł); powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł (dziś 7 200 zł); powyżej 200 000 zł – 7 200 zł (dziś 14 400 zł).

Pojawi się też nowa stawka w sprawach, w których wartość sporu wynosi więcej niż 2 mln zł do 5 mln zł, i wyniesie 15 tys. zł, a powyżej 5 mln – 25 tys. zł. Za udział w tych sprawach pełnomocnika z urzędu będącego radcą prawną albo adwokatem stawki wynosić będą odpowiednio 10 000 zł i 16 600 zł.

Znika natomiast funkcjonujący w obecnych rozporządzeniach w sprawie stawek z urzędu mechanizm ustalania stawki w wysokości połowy stawki maksymalnej dla danej sprawy.

Zmianie ulegną także inne stawki, np. rozwód i unieważnienie małżeństwa kosztować będą 360 zł (obecnie maksymalnie 720 zł), stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 360 zł (dziś 480 zł), pozbawienie władzy rodzicielskiej i odebranie dziecka 120 zł (dziś 480 zł), a ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 360 zł (obecnie 720 zł). Rozgraniczenie 360 zł (obecnie 720 zł), wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 120 zł (dziś 240 zł);

Przy czynnościach adwokatów bądź radców prawnych z wyboru stawki minimalne również zostają obniżone,  jednak nie w tak dużym stopniu. Będą one co do zasady wynosić w granicach 75 % wartości obecnych stawek. W sprawach o wartości sporu do 500 zł stawka wyniesie 90 zł (120 zł obecnie);  powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł (obecnie 360 zł); powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł (obecnie 1200 zł); powyżej 5 000 zł do 10 000 zł –

1 800 zł (obecnie 2 400 zł); powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł (obecnie 4 800 zł); powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł (dziś 7 200 zł); powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł (dziś powyżej 200 000 zł stawka to 14 400 zł). Pojawiają się także dwie nowe stawki, tj. w sprawach o wartości przedmiotu sporu od 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł i powyżej 5 mln zł – 25 000 zł

Inne przykładowe stawki to:

– W sprawie o ochronę dóbr osobistych – 720 zł (dziś 1080 zł).

– W sprawie ze skargi za czynności komornika – 80 zł (dziś 240 zł).

– Zmiany w rejestrze – 720 zł (dziś 1,2 tys. zł).

– W sprawach z prawa pracy o nawiązanie umowy o pracę – 180 zł dziś (360 zł).

–  w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym: za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł (dziś 2400 zł); za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 480 zł (1200 zł).

Obecnie wszystkie cztery projekty rozporządzeń są opiniowane przez KRS, KRRP, NRA, NSA, SN, które mają wyrazić swoje opinie do dnia 24 czerwca 2016 roku.