MENU

Negatywna opinia KRS w związku z reformą Gowina

KRS wyraziło negatywną opinię w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Swoją opinię argumentuje faktem, iż w ich przekonaniu reforma nie skróci czasu prowadzenia postępowań sądowych. Co więcej KRS uważa, że reforma może wydłużyć działanie sądów przez przeniesienie wielu spraw do większych jednostek. Krytykuje również Ministerstwo Sprawiedliwości za brak dokładnego oszacowania kosztów z jakimi będzie się wiązać reforma reorganizacji sądów. Uważa tym samym, iż zmiana miejsca wykonywania obowiązków przez sędziów jest niezgodna z konstytucyjną zasadą nieprzenoszalności sędziów.

Na przełomie czerwca i lipca minister sprawiedliwości Jarosław Gowin ma podpisać rozporządzenie, które dotyczy przekształcenia 79 sądów w wydziały zamiejscowe większych jednostek. Zmiany dotyczące przekształceń prawdopodobnie wejdą w życie na początku 2013 roku. Reforma ma służyć poprawie organizacji sądów i lepszemu wykorzystaniu kadry sędziowskiej. W miniony piątek odbyła się konferencja na której uczestniczyli przedstawiciele resortów: sprawiedliwości, gospodarki, pracy i polityki społecznej, rolnictwa, finansów i Rządowe Centrum  Legislacji. Po konferencji pozostały dwie rozbieżności dotyczące podstawy prawnej i zgodności z konstytucją tego rozporządzenia. Według samego Ministra Sprawiedliwości reorganizacja związana z wejściem w życie rozporządzenia nie przyniesie żadnych negatywnych skutków. Zapewnia, iż jego celem jest przekształcenie sądów, a nie ich likwidacja. Po drugie większość sądów nie zmieni swojej lokalizacji, tylko niektóre staną się oddziałami zamiejscowymi. Co najważniejsze Minister Sprawiedliwości podkreśla, iż  nie zniknie żaden wydział ani etat sędziowski, jedynie delikatnie zostaną zredukowane etaty prezesów sądów – co wg. Gowina jest korzystne. Według Ministra Sprawiedliwości w chwili obecnej na ok. 7 tys. zatrudnionych sędziów, połowa z nich to sędziowie funkcyjni pełniący funkcje prezesów, wiceprezesów oraz szefów wydziałów.

źródło: Gazeta Prawna, Wprost