MENU

Czy poświadczenie dziedziczenia może zostać dokonane przez pełnomocnika?

death-ga68d1fc9c_1920

 

Poświadczenie dziedziczenie nie może zostać dokonane przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy myszą osobiście stawić się u notariusza. Stosowanie bowiem art. 95e § 2 prawa o notariacie notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:
w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone.

Warto ponadto pamiętać, że jednym z elementów koniecznych aktu poświadczenia dziedziczenia jest PESEL spadkodawcy. A zatem nie sporządzimy aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli spadkodawca nie miał nadanego nr PESEL. Wówczas należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.