MENU

Nie tylko ustanie małżeństwa – o czym jeszcze orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, rozumianego jako więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W wyniku wniesienia pozwu rozwodowego, sąd jest zobowiązany orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zaniechanie orzekania o winie może mieć miejsce wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. W praktyce więc, jeżeli powód złoży pozew z wnioskiem o nieorzekanie o winie, ale drugi małżonek się do tego nie przychyli – sąd w dalszym ciągu będzie rozpoznawał sprawę z uwzględnieniem okoliczności dotyczących winy stron w rozkładzie pożycia. Wówczas jest oczywiście możliwe uzupełnienie stanowiska powoda w tym zakresie wraz ze zgłoszeniem wniosków dowodowych.W przypadku małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, w ramach wyroku rozwodowego sąd jest zobowiązany również orzec również o wszystkich sprawach opiekuńczego, a więc o:

– powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej,

– ustaleniu kontaktów z dziećmi,

– przyznaniu alimentów na małoletnie dzieci

Wyrok rozwodowy może też zawierać orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, gdy małżonkowie nadal wspólnie je zajmują. Jest to orzeczenie tymczasowe, a o ostatecznym losie mieszkania będzie decydował dopiero podział majątku.