MENU

Niższe opłaty za zmiany w KRS

58_600x340Dnia 30 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

(Dz. U. z 2014 r., poz. 649). Dla wielu podmiotów wpisanych do KRS istotne jest obniżenie z 250 zł do 100 zł opłaty za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów do KRS.

Dotychczas ogłoszenie w Monitorze pierwszego wpisu do KRS kosztowało 100 zł, natomiast ogłoszenie wpisów kolejnych – 250 zł. W ogólności powołane rozporządzenie co do zasady opiera się na rozwiązaniach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, dotyczącym tej samej materii.

W sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy dotychczasowe.