MENU

Nocleg kierowcy w podróży służbowej

42_600x340czyli odpowiedź na pytanie czy nocleg w kabinie samochodu ciężarowego będzie uważany za bezpłatny nocleg zapewniony przez pracodawcę, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów.

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie prawne w sprawie o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, diety, ryczałty za noclegi i wynagrodzenie za czas dyżuru w dniu 12 czerwca 2014 r. udzieliła odpowiedzi, iż zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Powoduje to, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia (np. na podstawie rachunku za hotel) albo na korzystniejszych warunkach i w wysokości określonej w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Powyższe zagadnienie prawne było rozpatrywane jeszcze na gruncie starych przepisów, bowiem wskazane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostało uchylone i na jego miejsce wskoczyło Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Według nowego rozporządzenia kwestie noclegu w zagranicznej podróży służbowej reguluje w identyczny sposób § 16.