MENU

Odstąpienie od Umowy – Nowe uprawnienia konsumentów

myszDnia 25 grudnia bieżącego roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827), która przyznaje konsumentom dodatkowe uprawnienia, a na przedsiębiorców nakłada dodatkowe obowiązki. Największa ilość zmian dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek informacyjny w dużo szerszym zakresie niż dotychczas. Będzie on musiał poinformować klienta o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym, adresie e-mail, numerze telefonu, o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach. Wszystkie te informacje będą musiały być udzielone w sposób czytelny, wyrażony prostym językiem oraz odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Przedsiębiorca będzie musiał również zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia klient wyraźnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Konsument nie będzie ponosić kosztów, o których nie został wcześniej poinformowany. Zmieni się również termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Klient będzie miał na to 14 dni od otrzymania zamawianego towaru, a jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie zwrotu towaru, kupujący będzie miał automatycznie 12 miesięcy na rezygnację z zakupu. Jeśli klient zwróci towar, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić mu nie tylko cenę towaru, ale też kwotę otrzymaną na pokrycie kosztów dostarczenia przesyłki. Konsekwencją wprowadzenia nowych przepisów może być konieczność opracowania nowych regulaminów sklepów internetowych, które obecnie nie uwzględniają tak wielu uprawnień konsumentów.