MENU
Business Man Financial Inspector And Secretary Making Report Calculating Or Checking Balance Internal Revenue Service Inspector Checking Document Audit Concept

Nowy Ład – jakie zmiany przyniesie?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli inaczej Nowy Ład, została przyjęta przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Przyniesie ona szereg zmian, między innymi w podatku PIT. Jednymi z najważniejszych są: likwidacja możliwości wspólnego rozliczenia podatku PIT przez osobę samotnie wychowującą dziecko wraz z dzieckiem (uchylenie ust. 4 – 4b w art. 6 ustawy o PIT) oraz likwidacja możliwości rozliczania przez jednego małżonka dochodów z najmu osiąganych przez obojga małżonków (uchylenie ust. 3 – 6, 8 w art. 8 ustawy o PIT).

Oprócz tego bardzo istotną zmianą jest likwidacja karty podatkowej – jednego z najkorzystniejszych sposobów opodatkowania. Osoby, które na dzień 31 grudnia 2021r. będą rozliczały się kartą podatkową, nie stracą jednak tej możliwości. Likwidacja karty odnosi się do nowych firm i zmian formy opodatkowania po 1 stycznia 2021r. Wprowadzona zostanie także możliwość rozliczenia straty z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej czy dopuszczenie rozliczenia strat z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny także w postaci obejmującej przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

To oczywiście nie wszystkie zmiany, wprowadzane przez Nowy Ład. Zmianie ulegnie również definicja przychodu z działalności gospodarczej czy katalog zwolnień z podatku PIT, o czym zostaną opublikowane kolejne artykuły.