MENU

Ochrona danych osobowych pod lupą RODO

Zapraszamy na szkolenie pt. “Ochrona danych osobowych pod lupą RODO”

Miejsce i data:

19 kwietnia 2018 r., od 9:00 do 15:00

Warszawa, al. Jerozolimskie 123A (budynek Millennium Plaza)

Dlaczego warto?

RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Szkolenie pozwoli Ci w sposób praktyczny przygotować siebie a przede wszystkim Twoją firmę do zmian w sferze ochrony danych osobowych co z kolei pozwoli uniknąć bardzo wysokich kar – nawet rzędu 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

– do każdego przedsiębiorcy sprzedającego usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej

– do wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów w tym w szczególności do menedżerów i kadry zarządzającej, pracowników działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osób zajmujących się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta

– do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

– do osób planujących podjąć pracę związaną z ochroną danych osobowych

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 499 PLN netto/ osobę i zawiera:

o          Udział w szkoleniu

o          Możliwość zadawania pytań ekspertowi podczas panelu dyskusyjnego

o          Lunch (serwowany w formie bufetu szwedzkiego, kilka dań gorących w tym co najmniej jedno wegetariańskie)

o          Dostępne w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, owoce

o          Imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie formularz-zgloszeniowy

Ramowy program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych wczoraj i dziś – jakie nas czekają zmiany?

 • prawo krajowe przed RODO i po 25 maja
 • prawo europejskie
 • główne obszary zmian
 • zasięg oddziaływania RODO

2. Podstawowe pojęcia RODO

 • dane osobowe
 • osoba, której dane dotyczą
 • przetwarzanie danych osobowych
 • dane wrażliwe
 • administrator danych osobowych
 • podmiot przetwarzający
 • współadministrowanie
 • zbiór danych
 • profilowanie danych
 • pseudonimizacja
 • anonimizacja

— PRZERWA KAWOWA —

3. Od czego zacząć – czyli RODO krok po kroku

 • zgodność procesów zachodzących w organizacji z zasadami ochrony danych osobowych
 • privacy by desing – privacy by default;
 • ustalenie zakresu przetwarzania danych osobowych (jakie dane osobowe są przetwarzane w organizacji), podstaw przetwarzania, zbiorów danych, zasad ochrony danych, jakie dane mogą być przetwarzane jakie nie
 • ABI/ IODO/ ADO – czyli ustalenie ról w organizacji
 • analiza konieczności posiadania dokumentacji ochrony danych osobowych
 • obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
 • problematyka pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych przez administratora
 • ocena zagrożeń wobec dotychczasowych zabezpieczeń
 • opracowanie planu postępowania z ryzykiem
 • wdrożenie mechanizmów zabezpieczenia danych osobowych

— PRZERWA NA LUNCH —

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do niepodlegania profilowaniu
 • przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej

5. Powierzenie przetwarzania i przekazywania danych osobowych

 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór umowy)
 • aspekty transgraniczne
 • kwestia kontroli przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych

— PRZERWA KAWOWA —

6. Sankcje związane z naruszeniem RODO

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • odpowiedzialność administracyjna administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego
 • odpowiedzialność karna
 • cywilnoprawne roszczenia osób, których dane dotyczą

7. Punkty zapalne na tle RODO

 • obowiązkowa notyfikacja o naruszeniach danych osobowych
 • wykorzystywanie zgód na przetwarzanie danych udzielonych przed wejściem w życie RODO
 • studium przypadku:
 • najczęstsze błędy w oświadczeniach
 • jak formułować komunikaty

8. Panel dyskusyjny