MENU

Od 15 kwietnia 2016 r. zmiany związane z rejestracją znaków towarowych

registered-709695_960_720Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615) wprowadza zmiany w ochronie znaków towarowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany dotyczą w szczególności trybu zgłaszania i rejestrowania znaków towarowych.

Dotychczasowo, Urząd Patentowy po otrzymaniu zgłoszenia musiał zbadać czy nie istnieją żadne przesłanki do odmowy udzielenia ochrony, więc z urzędu badał zarówno przesłanki bezwzględne – czyli to czy zgłaszany znak możemy bez wątpliwości odróżnić od towarów innych przedsiębiorców – oraz względne –  polegające na stwierdzeniu czy badany znak jest różny od tych zgłoszonych przed nim zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej. W nowym systemie, Urząd Patentowy zajmie się jedynie badaniem przesłanek bezwzględnych, a odejście od badania względnych przesłanek zgłoszenia ma przyczynić się do usprawniania całego procesu rejestracji, skracając jego czas nawet o kilka miesięcy. Nowa procedura jest jednoznacznie przychylna jednostkom dokonującym nowych zgłoszeń, jednak może stać się dużym utrudnieniem dla przedsiębiorców chcących ochronić swój znak. Wedle nowo obowiązujących przepisów, znaki które spełniły przesłanki bezwzględne będą publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego i od tego momentu będzie liczony czas 3 miesięcy, kiedy to uprawniony do znaku (na podstawie wcześniejszego zgłoszenia i skutecznej rejestracji) będzie mógł wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia podobnego znaku innego przedsiębiorcy. Jest to tzw. „system sprzeciwowy”, który będzie zmuszał przedsiębiorców do ciągłego śledzenia nowych publikacji znaków towarowych w Biuletynie Urzędu Patentowego zgłoszonych do rejestracji. Jeśli natomiast przedsiębiorca uchybi terminowi na zgłoszenie sprzeciwu, będzie miał jeszcze szansę skorzystać z procedury unieważnienia.

Zdaniem przedstawicieli Urzędu Patentowego, nowe procedury mają wpłynąć na zaniechanie działań prowadzących do  rejestracji znaków towarowych w UE z uwagi na tamtejszą szybszą jak również prostszą procedurę rejestracyjną.