MENU

Od kiedy stosować nową ustawę deweloperską?

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30, dalej:  Ustawa) – potocznie nazywana nową ustawą deweloperską co do zasady wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy do dnia ogłoszenia, więc po upływie 12 miesięcy od 30 czerwca 2021 roku, czyli od 1 lipca 2022 roku.

Jednakże  już od ogłoszenia Ustawy w Dzienniku Ustaw weszły w życie wprowadzone Ustawą zmiany w ustawie niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a ponadto zmiany w procedurze zmiany rachunku powierniczego w szczególnych sytuacjach jak np. upadłość banku.

Natomiast po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Ustawy w Dzienniku Ustaw weszły w życie przepisy tworzące Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, przy czym obowiązek wnoszenia do niego składek wejdzie w życie wraz z całą Ustawą, czyli od 1 lipca 2022 roku.

Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpi przed dniem wejścia w życie Ustawy, czyli przed 1 lipca 2022 roku i przed tym dniem zawarta będzie co najmniej jedna umowa deweloperska w okresie 2 kolejnych lat stosować się będzie przepisy dotychczasowe (z zastrzeżeniem stosowania przepisów Ustawy dotyczących zmiany rachunku powierniczego). Do umów deweloperskich zawartych w takim przypadku w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Ustawy, co do których w okresie tych 2 lat, nie przeniesiono prawa będącego przedmiotem umowy deweloperskiej na nabywcę, po upływie 2 lat wciąż stosować się będzie przepisy dotychczasowe (z zastrzeżeniem stosowania przepisów Ustawy dotyczących zmiany rachunku powierniczego).

Jeżeli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wydzielone zostanie zadanie inwestycyjne przed dniem wejścia Ustawy, czyli przed dniem 1 lipca 2022 roku, a deweloper rozpocznie sprzedaż dotyczącą tego zadania po ww. dniu, do tego zadania inwestycyjnego zastosowanie będą miały przepisy Ustawy.

Prowadzisz działalność deweloperską? Zastanawiasz się, czy sprzedaż lokali lub domów może być uznana w Twoim przypadku za prowadzenie działalności deweloperskiej? Zapraszamy do kontaktu w celu rozwiania tych i innych wątpliwości.