MENU

Odmowa dokonania czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego

Notariusz powinien odmówić dokonania czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego

Według art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w myśl art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. W nawiązaniu do tych przepisów Sąd Najwyższy dnia 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę, sygn. akt: III CZP 82/13, w której uznał, iż zawarte w art. 81 ustawy Prawo o notariacie określenie “sprzeczna z prawem” obejmuje także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, z tym że notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność, jeżeli wynika ona z treści zamierzonej czynności notarialnej lub z okoliczności jej dokonywania.