MENU

Odpowiedzialność odszkodowacza

Jednym z obszarów działalności, w których działamy, są sprawy odszkodowawcze. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami wynikającymi z czynów niedozwolonych oraz z niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. Prowadzimy w szczególności sprawy wnikające z naruszenia postanowień umownych, wypadków komunikacyjnych, bezprawnego zajmowania nieruchomości. Pomagamy także dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewykonania przez nie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązująceg prawa.

Skontaktuj się teraz

Masz pytanie? Chcesz rozwiać swoje wątpliwości?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie doradzimy, podpowiemy, zaproponujemy spotkanie w celu omówienia szczegółów.