MENU

Odpowiedzialność pełnomocnika za nieprawidłowości związane z VAT

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2016, poz. 2024), zgodnie z którą wprowadzono odpowiedzialność majątkową pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne  podatnika w zakresie podatku VAT.

Zgodnie obecnym brzmieniem art. 96 ust. 4b o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 j.t z zm.) w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Jednocześnie przepisu  ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.