MENU

Pomysły na zmianę w trybie zaliczania wpłat dłużnika na odsetki i kwoty główne

stock-exchange-921608_960_720Dnia 31 marca 2016 roku Sejmowa Komisja ds. petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów ws. kolejności spłacania należności, proponując, aby spłata przez dłużnika części zadłużenia była obligatoryjnie zaliczana  na poczet kwoty dłużnej a nie na odsetki. Docelowo miałoby to zdaniem Komisji wpłynąć na poprawę sytuacji dłużników oraz uchronienie ich przed popadnięciem w spiralę zadłużenia.

Obecnie obowiązujące prawo daje wierzycielowi możliwość wyboru, czy spłata dłużnika ma zostać zaliczona na poczet odsetek czy sumy głównej zadłużenia. Wierzyciel nie ma obowiązku do zastosowania się wobec wskazania dłużnika, iż dana wpłata została przekazana na poczet należności głównej. W postępowaniu egzekucyjnym natomiast kwoty ściągnięte przez komornika są obecnie zaliczane w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie na odsetki, a na końcu na sumę dłużną. W opinii Komisji celowa jest zmiana tych zasad i zastąpienie ich regułą, że wpłaty dłużnika zaliczane byłyby najpierw na sumę główną zadłużenia, a później na odsetki.