MENU
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Porównanie pod kątem obciążeń podatkowych – Nowy Ład

W świetle zmian mających obowiązywać od początku 2022 r. prezentujemy Państwu porównanie różnych form prowadzenia działalności pod kątem obciążeń podatkowych i zusowskich w postaci przejrzystej tabeli.

Formy prowadzenia działalnościPodatekSkładka
zdrowotna
Składka społecznaPotencjalne ulgi podatkowe
JDG (PIT liniowy)19%4,9%; docelowo 9%co do zasady wg zasad ogólnychograniczenie ulg, w tym np. brak ulgi dla klasy średniej
JDG (PIT progresywny)17% do 120 tys.; 32% pow. 120 tys.9%jw.możliwe ulgi takie jak np. tzw. ulga dla klasy średniej
JDG (PIT ryczałtowy)różne możliwe stawki9% podstawy równej:
– 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł,
– 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
– 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 300 tys. zł.
jw.
Spółka komandytowa19% podstawy opodatkowania; 9% podstawy
opodatkowania od przychodów (dochodów)
innych niż z zysków kapitałowych
9% od przeciętnego wynagrodzeniajw.1. Komandytariusz – kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem;
2. Komplementariusz os. fiz. – kwota CIT zapłaconego przez sp. k. w proporcji do udziału komplementariusza w zysku
Sp. z o.o.jw.jw.jw.; brak składki zdrowotnej od dywidendyBrak CIT od reinwestowanego dochodu (Estoński CIT)
Spółka komandytowo-akcyjnajw.brakbrakZwolnieniu podlega dla komplementariusza os fiz. kwota  CIT zapłaconego przez sp. k. w proporcji do udziału komplementariusza w zysku