MENU

Posiadanie jak właściciel to nie to samo, co posiadanie jak użytkownik wieczysty

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 marca 2014 roku, III CZP 8/14 rozstrzygnął, że do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.