MENU

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych – „tarcza 2.0.”

„Tarcza 2.0.”, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) przyniosła odpowiedzi na pytania samozatrudnionych, dotyczące jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle przyjętych zmian, wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca nie składa już oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Co więcej, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać miała umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. samozatrudniony, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, może ubiegać się o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą więc ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Co istotne, przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.