MENU

Przedłużenie ograniczeń związanych z koronawirusem oraz nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w dniu 9 kwietnia 2020 r. poinformowali o przedłużeniu ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem oraz o wprowadzeniu nowych obostrzeń.

W świetle powyższego, od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zgodnie z wytycznymi, obowiązek dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Do 19 kwietnia 2020 r. zostały przedłużone poniższe restrykcje:

I. Ograniczenie w przemieszczaniu się.

  • W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
    dojazdu do pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Pamiętać również należy o zachowaniu odległości 2 metrów od drugiej osoby, co dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

II. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia nadal nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego.

III. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

Ograniczenie dotyczy przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne, tj. lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nadal nie można korzystać z rowerów miejskich.

IV. Ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej.

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Limit pasażerów obowiązuje również w transporcie prywatnym, na zasadach obowiązujących w zbiorowym transporcie publicznym. W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

V. Ograniczenie działalności galerii i centrów handlowych.

VI. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie, tj.:

  • sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia,
  • targowisko i bazar – 3 klientów na 1 punkt handlowy,
  • placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe nadal mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia.

VII. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych.

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą nadal zamknięte.

VIII. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

IX. Ograniczony udział w wydarzeniach o charakterze religijnym.

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Ograniczenie to obowiązuje również przez cały okres Świąt Wielkanocnych.

X. Ograniczenie działalności restauracji, kawiarni czy barów oraz instytucji kultury.

Do 26 kwietnia 2020 r. zostały przedłużone poniższe restrykcje:
• zamknięcie szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków,
• zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego,
• zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do 3 maja 2020 r. obowiązywać będą przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny, a także restrykcje związane z przekraczaniem granic Polski.

Do odwołania obowiązuje wprowadzony zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Pracodawcy do odwołania muszą zapewniać dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom, tj.:

  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Powyższe ograniczenia mogą zostać doprecyzowane po udostępnieniu rozporządzenia.