MENU

Przyznanie uprawnień karnych dla Radców Prawnych!

Dnia 30 sierpnia 2013 roku Sejm przyjął nowelizację art. 82 kpk, dzięki której Radcowie Prawni otrzymali uprawnienia karne. Do tej pory Radcowie Prawni nie mieli kompetencji do obrony oskarżonego podczas trwania postępowania karnego, a wg przepisów o ustroju adwokatury, obrońcami mogli być jedynie adwokaci.

Ta informacja jest dla nas ogromnie ważna, ponieważ zwiększa zakres usług, które możemy świadczyć dla naszych Klientów. Ponadto eliminuje niesprawiedliwy i niezrozumiały podział na tych “lepszych” i “gorszych”. Radca Prawny i Adwokat od teraz mają te same IMG_0487kompetencje, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność na rynku, dostęp do pomocy prawnej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na ocenę wymiaru sprawiedliwości.

Dziękujemy Prezesowi KRRP Maciejowi Bobrowiczowi i wszystkim członkom Samorządu, którzy trudzili się, aby ten projekt wreszcie został przegłosowany. Z niecierpliwością czekamy na wejście przepisów w życie. Z wielkim optymizmem wkraczamy w nową rzeczywistość, mając świadomość, że to wielka szansa dla wszystkich Radców Prawnych.

 

źródło: M. Zubrzycki, Radcy Prawni mają uprawnienia karne, Rzeczpospolita.pl, http://prawo.rp.pl/artykul/757739,1043490-Radcy-prawni-maja-uprawnienia-karne-.html