MENU

Punkty karne wkrótce do sprawdzenia online

adventure-bus-car-3976-524x350W dniu 10 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu udoskonalenie obecnie funkcjonującej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz wprowadzenie nowych e-usług.

W ramach prowadzonych prac planuje się gromadzenie w bazie informacji o popełnionych wykroczeniach i przestępstwach w ruchu drogowym. Punkty karne będą także dostępne do sprawdzenia online. Przewiduje się udostępnienie danych pracowników o uprawnieniach do kierowania pojazdami pracodawcom. Dodatkowo planowana jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy. Projekt zakłada również udostępnienie usługi pozwalającej na opłacanie mandatów online.

Pracę nad udoskonaleniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz wprowadzenia nowych usług w założeniach mają być wykonywane etapami prace mają zakończyć się w 2016 r., natomiast zgodnie z przyjętymi założeniami termin wejścia w życie ustawy przewidziany jest na 4 stycznia 2016 r.