MENU

Śluby na plaży albo w parku? Już wktórce to możliwe!

Od 1 stycznia 2015 r. papierowe akta do lamusa i możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem! Projekt nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego po pierwsze zakłada przeniesienie akt tradycyjnych do systemu informatycznego, podobnie jak miało to miejsce w stosunku do ksiąg wieczystych. Od tej pory wszystkie wydarzenia związane ze stanem cywilnym – urodzenie, małżeństwo, zgon – mają być rejestrowane tylko w formie elektronicznej.

Po drugie wraz z nowelizacją łączy się liberalizacja zasad zawierania małżeństw, co w tym wypadku oznacza, że na wniosek narzeczonych będą mogli oni pobrać się poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Wymarzony ślub nad morzem nie powinien stanowić problemu.

Po trzecie projekt zakłada możliwość wybierania obcojęzycznych imion dla dzieci, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców. Nie będzie zatem przeszkody aby pociechę nosiła imię Brian czy Apple. Jednak podobnie jak teraz nie będzie można zamieszczać w akcie urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego czy zdrobniałego.