MENU

Służebność przesyłu po raz kolejny na wokandzie Sądu Najwyższego

40_960X340W dniu 6 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, III CZP 107/13, w której przyjął, że jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c. (a więc urządzeń przesyłowych, służących np. do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) wykonuje uprawnienia wynikające z decyzji wydanej na rzecz jego poprzednika prawnego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t. j.: Dz. U. z 1974 r., nr 10, poz. 64 ze zm.), właściciel nieruchomości nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu.