MENU

SN o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. o sygnaturze akt CSK 286/13, w którym wskazał, iż konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, jest tytuł egzekucyjny.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wynajmu lokalu przez spółkę od Miasta st. Warszawy. W wyniku zaistniałego sporu Sąd Okręgowy zasądził od spółki z o.o. na rzecz skarbu państwa kwotę 5 mln 370 tys. złotych. Wyrokowi została nadana klauzula wykonalności, ale egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Spółka w międzyczasie wniosła skargę kasacyjną do SN, który uchylił ww. wyrok. Ponadto w w wyniku dramatycznej sytuacji finansowej spółka została postawiona w stan likwidacji i następnie wykreślona z KRS, zaś samo postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Wobec tego skarb państwa zdecydował się na podstawie art. 299 k.s.h. pozwać członka zarządu spółki z o.o., wnosząc o zapłatę zaległego czynszu z tytułu ww. bezskuteczności egzekucji. Jednak powództwo skarbu państwa zostało oddalone zarówno przez sąd okręgowy jak i sąd apelacyjny, bowiem w wyniku umorzenia postępowania sądowego, postępowanie egzekucyjne nie mogło mieć miejsca, co w następstwie spowodowało, że przesłanka bezskuteczności nie została udowodniona. Skarb państwa nie tracąc nadziei, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który również oddalił powództwo, wskazując, iż członek zarządu nie może odpowiadać za zobowiązania spółki w przypadku braku tytułu egzekucyjnego.