MENU

Sukcesja w biznesie – planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału

Zapraszamy na szkolenie pt. “Sukcesja w biznesie – planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału

Miejsce i data:

28 listopada 2019 r.

GF Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 45B

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 490 PLN netto/ osobę i zawiera:

o          Udział w szkoleniu

o          Możliwość zadawania pytań ekspertowi podczas panelu dyskusyjnego

o          Dostępne w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, owoce

o          Imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie formularz zgloszeniowy

Ramowy program szkolenia:

1. Planowanie sukcesyjne – czym jest i jak je zorganizować 

 • komu potrzebne jest planowanie sukcesyjne
 • konsekwencje braku planowania sukcesyjnego
 • najlepsze rozwiązanie dla sukcesji Twojego biznesu
 • jak sporządzić plan sukcesji krok po kroku

2. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe 

 • zasady ogólne – kto, ile i na jakiej podstawie dziedziczy
 • granice swobody testowania
 • zapis windykacyjny i polecenie
 • wydziedziczenie i prawo do zachowku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • prawa i obowiązki wyłączone ze spadku
 • przedsiębiorstwo jako składnik spadku
 • forma działalności gospodarczej a prawo spadkowe

PRZERWA KAWOWA

3. Dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej

a) Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 • przedsiębiorstwo w spadku
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku
 • sposoby ustanowienia zarządu sukcesyjnego
 • dokonywanie czynności zachowawczych
 • podstawowe zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego
 • właściciele przedsiębiorstwa a zarządca sukcesyjny
 • prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
 • zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej
 • odwołanie zarządcy sukcesyjnego i wygaśnięcie zarządu

b)  Sukcesja przedsiębiorstwa na tle prawa administracyjnego

 • ujawnienie informacji o zarządcy w CEIDG
 • wpływ sukcesji na koncesje, zezwolenia, licencje oraz pozwolenia
 • sukcesja przedsiębiorstwa a udzielone promesy
 • działalność regulowana oraz wymagająca wpisu do rejestru

c) Sukcesja przedsiębiorstwa w tle prawa pracy

 • prawa i obowiązki pracodawcy
 • umowy o pracę – wygaśnięcie czy kontynuacja
 • zasady dotyczące osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

4. Wpływ dziedziczenia na prowadzone postępowania 

 • postępowanie cywilne
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • postępowanie upadłościowe
 • postępowania restrukturyzacyjne

PRZERWA KAWOWA

5. Inne formy zabezpieczenia interesów na wypadek śmierci 

 • Darowizna na wypadek śmierci
 • Pełnomocnictwo nie wygasające w razie śmierci
 • Dopuszczalność innych umów rozporządzających na wypadek śmierci

PRZERWA KAWOWA

6. Sposoby zabezpieczenia interesów w wybranych spółkach 

 • spółka cywilna
 • spółka jawna, partnerska, komandytowa
 • spółka z o.o.

7. Aspekty podatkowe sukcesji 

a) Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

 • przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik
 • kontynuacja korzystania z NIP-u
 • właściwość organów podatkowych, deklaracje podatkowe
 • podatek VAT
 • akcyza
 • ordynacja podatkowa
 • rachunkowość
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek dochodowy

b) Sukcesja praw i obowiązków wspólnika w osobowych spółkach handlowych

c) Sukcesja udziałów w spółce z o.o.

d) Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców

8. Panel dyskusyjny (pytania uczestników)