MENU

Szkolenie: Podatki a samochody w działalności gospodarczej

Confident smart attractive businessman giving presentation to hiCzas szkolenia: 2 godziny

Termin szkolenia: 28 sierpnia 2014 roku, g. 11:30 – 13.30

Liczba uczestników: 10

Termin na dokonywanie zgłoszeń na szkolenie: 25.08.2014

Szkolenie będzie przedstawiać w syntetycznej formie podstawowe aspekty wykorzystania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Na szkoleniu omawiane będą przede wszystkim zasady odliczania naliczonego podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu, zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem i eksploatacją pojazdu, skutki podatkowe sprzedaży samochodu oraz wzajemne relacje pomiędzy regulacjami podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Wybrane aspekty podatkowe wykorzystania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

  1. VAT

1) Samochody wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej

a) zakup samochodu

b) leasing finansowy i operacyjny

c) najem

d) wydatki eksploatacyjne

e) sprzedaż samochodu

2) Samochody wykorzystywane częściowo dla celów działalności gospodarczej, częściowo dla celów prywatnych

a) zakup samochodu

b) leasing finansowy i operacyjny

c) najem

d) wydatki eksploatacyjne

e) sprzedaż samochodu

  1. Podatek dochodowy – PIT i CIT
  1. zakup samochodu
  2. leasing finansowy i operacyjny
  3. najem
  4. wykorzystanie prywatnego samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej
  1. Opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania gazu lub pyłu do powietrza w związku z używaniem samochodu
  1. Obowiązek sporządzania informacji w zakresie korzystania ze środowiska
  2. Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Serdecznie zapraszamy na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.