MENU
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki to niezwykle istotna kwestia. Ci odpowiadaja za zobowiązania solidarnie i bez limitów. W tym miejscu należy przypomnieć , że wedle art. 860 Kodeksu cywilnego:§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności...
Baby 2717347 960 720

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spore zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dnia 15 listopada 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (druk nr 1092). Głównym jego celem jest wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego oraz natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych.  Zmiany w kodeksie rodzinnym. Z czym to się wiąże? Kolejne bardzo...
Nachodzą zmiany w podatku CIT

Nadchodzą zmiany w podatku CIT!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Nowego Ładu, nastąpi szereg zmian w podatku CIT. Oto najważniejsze z nich: Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podatnik ma ...
Cup 3488805 960 720

Czym jest przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Nowego Ładu?

Nowy Ład, oprócz zmian w ulgach podatkowych i likwidacji karty podatkowej, poszerzył także definicję przychodu z działalności gospodarczej. W rozumieniu nowo wprowadzonej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również: środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce; przychody...