MENU

Tarcza Finansowa PFR – nowe postępowanie wyjaśniające

W dniu 28 maja 2020 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Przewidują one między innymi dodanie po § 13 nowego § 14, który odnosi się do postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z nowym § 14, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, w którym złożył Wniosek o przyznanie Subwencji, z zapytaniem dotyczącym:

  1. otrzymanej odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub
  2. błędu w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent.

Wszelkie zapytania, o których mowa powyżej, Beneficjent powinien kierować do PFR za pośrednictwem Banku, w którym  złożył Wniosek.

Więcej informacji na temat rozwiązań Tarczy Finansowej PFR można odnaleźć w naszym artykule pod adresem: https://partnersinlaw.pl/tarcza-finansowa-pfr/

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.