MENU

Termin składania oświadczeń w przedmiocie tzw. zamrożenia cen prądu – aktualizacja

Na bieżącym 83. posiedzeniu Senatu rozpatrywana jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która m.in. przedłuża do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń umożliwiających skorzystanie przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale i jednostki sektora finansów publicznych z uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która po rozpatrzeniu jej na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2019 roku, wnosi o przyjęcie ustawy przez Senat bez poprawek.