MENU

Ułatwienie dla przedsiębiorców – jednolite terminy wprowadzania zmian w prawie

W dniu 18 l38_960x340utego 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życieniektórych aktów normatywnych. Niniejsza uchwała została przedłożona przez Ministra Gospodarki, którego intencją było zharmonizowanie terminów wydawania niektórych aktów prawnych.

W treści uchwały wprowadzono zalecenie, aby przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej wchodziły w życie w z góry wyznaczone dni każdego roku tj.: 1 stycznia albo 1 czerwca.

Powyższa zasada odnosić się będzie do dotyczących przedsiębiorców rządowych projektów ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Ponadto uchwała wprowadza zalecenie, zgodnie z którym niniejsze akty normatywne powinny zostać ogłoszone nie później niż 30 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Celem przedmiotowej uchwały ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy niejednokrotnie nie nadążają za wprowadzanymi zmianami w prawie. Ograniczenie częstotliwości ich przyjmowania, pozwoli im na lepsze przygotowanie się do nich, co bezpośrednio przyczyni się do opracowania odpowiedniej strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu będą w stanie racjonalnie planować własne cele gospodarcze, wpływając tym samym na obniżenie własnych kosztów działalności a także stabilizacji w realizacji różnego rodzaju projektach.

Oczywiście ustawodawca zastrzegł pewne odstępstwa od powyższych terminów, w których akty prawne powinny wchodzić w życie. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych, gdy ich zachowanie nie jest możliwe ze względu na ochronę: zdrowia, interesu społecznego, mienia znacznych rozmiarów, ważnego interesu publicznego lub ważnych interesów państwa.

Czas pokaże, jak powyższa uchwała przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki oraz życia przedsiębiorców.