MENU

Ułatwienie dostępu do dokumentów u notariuszy?

faith-1053104_960_720W dniu 8 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Ministerstwem Cyfryzacji mające na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji czynności notariuszy. W ramach porozumienia wdrożone mają być:

-Ogólnopolskie Elektroniczne Repozytorium Aktów Notarialnych;

-Elektroniczne wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych;

-Ogólnopolski Rejestr Umów Majątkowych Małżeńskich;

-Ogólnopolski Rejestr Testamentów;

Zgodnie z informacji pochodzącymi z Ministerstwa Cyfryzacji , część z wyżej wymienionych systemów jest już trakcie realizacji lub będzie oddawana do użytku.  Porozumienie zostało zawarte na okres jednego roku, w którym to okresie nastąpi wypracowanie projektów zmian legislacyjnych.

Źródło:

KRN.org.pl

mc.gov.pl