MENU

Umorzenie jednorazowej pożyczki udzielonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Tzw. „tarcza 4.0.” wprowadza w szczególności zmiany w kwestii dotyczącej warunków zwrotu jednorazowej pożyczki udzielonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

W świetle nowelizacji, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zrezygnowano więc z konieczności składania odrębnego wniosku o umorzenie. Pożyczka będzie automatycznie umarzana po spełnieniu warunku dotyczącego prowadzenia działalności przez wskazany okres.

Co istotne, nowe przepisy mają również zastosowanie do pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie „tarczy 4.0.”, zaś umowy o udzielenie pożyczki, podpisane przez mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w życie nowelizacji, ulegają zmianie z mocy prawa.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.