MENU

Ważny dzień dla Frankowiczów? 16 lutego 2023

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoją opinię dokładnie 16 lutego, zgodnie z którą banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału.

TSUE wielokrotnie był przychylny dla Frankowiczów, jednakże sprawa o sygnaturze C-520/21 będzie bezprecedensowa. Wyrok może przesądzić wręcz o przyszłości kilku polskich banków.

Dnia 12 października bieżącego roku odbyła się przed Trybunałem w Luksemburgu rozprawa, w trakcie której, Przedstawiciel KNF Jacek Jastrzębski nakreślił tragiczny w rezultacie scenariusz dla polskiego sektora bankowego jeżeli zanegowane zostanie prawo do żądania przez banki tak zwanego wynagrodzenia za udostępnienie kredytobiorcom kapitału w ramach umów frankowych na podstawie niedozwolonych postanowień umownych. Według szacunków KNF, takie rozstrzygnięcie może kosztować sektor bankowy 100 mld zł i skutkować brakiem wypłacalności nawet kilku banków.

Korzystny wyrok TSUE może być kolejnym impulsem do działania dla Frankowiczów obawiających się pozwów wzajemnych którymi straszą banki. Należy przypuszczać iż wyczekiwane orzeczenie będzie miało porównywalne znaczenie dla dalszego kształtu sporów na linii kredytobiorcy a banki, jak legendarny wyrok TSUE z końca 2019 roku do sprawy znanej jako Dziubak przeciwko Raiffeisen. Dopiero od tego momentu przecież polskie sądy zaczęły masowo unieważniać wadliwe umowy kredytowe, co skłoniło tysiące Frankowiczów do wejścia na ścieżkę sądową. Nie może być inaczej tym razem jeśli wyrok będzie jednoznacznie niekorzystny dla banków.

Wyrok TSUE powinien zapaść w II lub w III kwartale 2023 roku.