MENU

Weszły w życie nowe zasady informowania o cenach!

wwwW dniu 25 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz.915). Ustawa ta nakłada bardzo wysokie kary w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Kara administracyjna za tego typu uchybienie ma sięgać 20 tys. zł, a za trzykrotne naruszenie przepisów ustawy w ciągu roku może wynosić nawet 40 tys. zł. Dokładna wysokość kary będzie zależna w dużej mierze od uznaniowej decyzji urzędników, co w rezultacie najbardziej odczują małe i mikroprzedsiębiorstwa. Nowe prawo znosi również obowiązek oznaczania każdego towaru indywidualnie na półce. Od 25 lipca można to robić w dowolny sposób, ale warunkiem jest by cena była wskazana w sposób jednoznaczny. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny oferowanego produktu konsument będzie miał prawo żądać sprzedaży tego produktu po cenie dla niego najkorzystniejszej o czym informuje nas art.5 niniejszej ustawy.