MENU

Wirtualne księgi wieczyste

Już za rok będzie można otrzymać odpis z księgi wieczystej bez fatygowania się do Sądu i stania w długich kolejkach. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości o nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Nowa procedura odpisu z księgi wieczystej znacznie ułatwi i przyśpieszy ten proces. Wystarczy wypełnienie e-wniosku na stronie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w którym będzie można wybrać preferowaną formę wysłania bądź odebrania odpisu: wysłanie odpisu na wskazany przez interesanta adres, samodzielny odbiór w CIKW bądź wydrukowanie odpisu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (wydruk będzie miał status dokumentu urzędowego). Oprócz ww. udogodnień, przyjęta nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece pozwoli interesantom znającym numer księgi wieczystej odszukać i przejrzeć ten dokument bezpłatnie za pośrednictwem internetu – jawność ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Interesanci będą również mogli skorzystać z nowej formy dokumentu tzw. wyciągu ksiąg wieczystych – dokument pozwoli na otrzymanie informacji, które są potrzebne wnioskodawcom w danej chwili bez konieczności otrzymywania odpisu ze wszystkimi danymi z księgi wieczystej. Opłaty sądowe ich wysokość i forma płatności nie ulegną zmianie.

 

źródło: mat, Będą nowe formy dostępu do ksiąg wieczystych, www.rp.pl
              R. Krupa-Dąbrowska, Internet może uzyskać dane o nieruchomości, www.rp.pl