MENU

Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną – przesunięcie terminu

apple-692186_960_720Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1783) miało wejść w życie od dnia 1 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), dotyczy szczegółowo procedury wnoszenia pism drogą elektroniczną.

Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U.  z 2016 r. poz. 436), zmieniając termin wejścia w życie na dzień 1 lipca 2016 r.

Jednocześnie po 1 lipca 2016 r. okaże się czy powyższe rozwiązanie będzie przełomem w doręczeniach w toku procesów cywilnych czy raczej dodatkiem, który będzie okazajonalnie wspomagał pracę pełnomocników oraz sądów powszechnych