MENU

Zastępstwo procesowe

Kancelaria Z&P posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym, a także efektywnym prowadzeniem całego procesu sądowego – przygotowaniem pism procesowych, monitorowaniem terminów etc. Posiadamy nowoczesne narzędzia, między innymi elektroniczne akta spraw oraz mobilny terminarz sądowy. Reprezentujemy naszych Klientów w typowych sprawach o zapłatę ale także w postępowaniach o zwrot nienależnego świadczenia i odszkodowawczych. Zajmujemy się także skomplikowanymi sprawami sądowymi, m.in. o uzupełniający podział majątku dorobkowego byłych małżonków, podział wspólnego majątku małżonków w nierównych udziałach czy ochronę dóbr osobistych. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej (UOKiK, SKO), w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed WSA oraz NSA. Prowadzimy sprawy egzekucyjne oraz zabezpieczające, a także upadłościowe, obejmujące zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i prowadzonych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.
Potrzebujesz pełnomocnika w sądzie cywilnym lub gospodarczym? Zajmujemy się obsługą w procesach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz reprezentacją w sądach powszechnych i polubownych (arbitrażowych). Sporządzamy apelacje od wyroków sądów I instancji i skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Skontaktuj się teraz

Masz pytanie? Chcesz rozwiać swoje wątpliwości?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie doradzimy, podpowiemy, zaproponujemy spotkanie w celu omówienia szczegółów.