MENU

Zmiana opodatkowania spółki komandytowo – akcyjnej

Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która ma zmienić dotychczasowe zasady opodatkowania w spółce komandytowo – akcyjnej. Tym samym będzie ona opodatkowana tak samo jak spółka z o.o. lub akcyjna. Fiskus będzie zatem pobierał dwa podatki: od wspólników i od spółki.

Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej, co skutkuje korzystniejszymi zasadami opodatkowania. Podatek w spółce płacą bowiem tylko jej wspólnicy, bez względu na to czy są osobą fizyczną czy prawną. Wysokość podatku płacona jest w stosunku do udziałów w spółce komandytowo – akcyjnej. I tak, wspólnicy płacą z reguły 19 proc. podatku (tyle wynosi stawka  podatku CIT oraz PIT) lub w przypadku kiedy rozliczają się według skali podatkowej  – w zależności od wysokości osiąganych dochodów – 18 proc. lub 32 proc.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że ta sytuacja miałaby się zmienić i spółki komandytowo – akcyjne zostałyby opodatkowane tak jak osoby prawne, czyli podobnie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. W ich przypadku podatek płacony jest dwukrotnie – po pierwsze płaci go spółka od wypracowanego zysku (19 proc. CIT), po drugie wspólnicy spółki w zależności od wypłacanej dywidendy (19 proc. albo 18 proc. lub 32 proc.).

Dotychczasowe, korzystne opodatkowanie spółki komandytowo – akcyjnej w efekcie spowodowało że tego rodzaju spółek zarejestrowanych jest w Polsce około 2 tysięcy. Dodatkowo pulę korzyści uzupełniło orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z stycznia 2012 roku mówiące że akcjonariusz spółki komandytowo – akcyjnej nie rozlicza dochodu ze spółki na bieżąco, płacąc comiesięczne składki na podatek, ale dopiero w kolejnym roku, w momencie otrzymania dywidendy na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki (sygn. II FPS 1/11). Ponadto rozstrzygnięcie to zostało potwierdzone w wydanej w maju 2012 roku interpretacji ogólnej Ministra Finansów.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany z pewnością wpłyną negatywnie na atrakcyjność tej formy spółki, nie tylko dla wspólników spółki ale także dla inwestorów indywidualnych wykorzystujących mechanizm jednokrotnego opodatkowania w spółce komandytowo – akcyjnej.

Po zmianach Ministerstwa Finansów zysk wypracowany w spółce byłby opodatkowany dwukrotnie, przy czym spółka płaciłaby go w formie miesięcznych zaliczek, a wspólnicy w momencie otrzymania dywidendy, tak jak to jest obecnie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiany początkowo miały wejść w życie z początkiem 2013 roku, jednak resort finansów nadal pracuje nad projektem zmian tak aby wprowadzić je w życie 1 stycznia 2014 roku.