MENU

Zmiana ustawy o kosztach sądowych

HgZuGu3gSD6db21T3lxm_San ZenoneMała zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotycząca opłat kancelaryjnych za wydawane dokumenty.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1025) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,, 1a. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis. “.

Zmiana wchodzi w życie 27 października 2014 r.