MENU
Money 1739601 960 720

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

Niedawno opublikowane zostały dwa obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie odsetek ustawowych.
Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) ogłoszono, że poczynając od dnia 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 4,75% w stosunku rocznym oraz wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6,75% w stosunku rocznym. Obydwa akty weszły w życie dni 4 listopada 2021r.