MENU

Zmiany organizacyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie

clause-684508_960_720Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych z dniem 1 stycznia 2016 r. utworzony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Piasecznie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego Kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tych sądów rejonowych,

Jednocześnie zmianie uległa właściwość, niektórych Wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie:

– V Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tych sądów rejonowych;

-VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Piasecznie, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów, dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola, i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z całego obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu;

-VII Wydział Cywilny Rejestrowy – do rozpoznawania spraw rejestrowych;

Dodatkowo siedziba XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego będzie mieściła się przy ul. Płockiej 9, natomiast od dnia 25 stycznia 2016 r. zmianie ulega siedziba VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego, który będzie mieścił się przy al. Solidarności 127 w Warszawie.

Źródło: http://www.warszawa.so.gov.pl/