MENU

Zmiany w adresach warszawskich sądów

MAPAZarządzeniami Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zmieniono adresy siedzib:

  • VIII Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – od dnia 01 września 2014 r.
  • IX Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – od dnia 27 sierpnia 2014 r.
  • XV Wydziału Gospodarczego do którego zakresu działania należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – od 25 sierpnia 2014 r.

Dotychczas wydziały te swoją siedzibę miały przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Nowy adres siedziby wymienionych wydziałów to: ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.