MENU

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników

    u-s-supreme-court-hallway-1224332Dnia 24 września 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja wprowadza zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników. Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko komornikom, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym wprowadzony zostaje rzecznik dyscyplinarny. Określone zostają szczegółowe zasady wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z udziałem rzecznika dyscyplinarnego oraz uregulowana zostaje instytucja przerwania biegu przedawnienia dyscyplinarnego przez każdą czynność procesową rzecznika dyscyplinarnego lub przez złożenie przez Ministra Sprawiedliwości, prezesów sądów, sędziów-wizytatorów, organy samorządu komorniczego oraz komorników-wizytatorów wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja nie wprowadza zmian w samym prowadzeniu egzekucji sądowej.