MENU

Zmiany w stawkach opłat za czynności radców prawnych

money-452624_960_720Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w dniu 1 stycznia 2016 r. zmienią się stawki opłata za czynność radców prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych będą wynosić odpowiednio:

 1)   do 500 zł – 120 zł;

2)   powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;

3)   powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;

4)   powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;

5)   powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;

6)   powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;

7)   powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą 75% stawek obliczonych przedstawionego powyżej zestawienia. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustalana będzie na zasadach ogólnych (100% stawki).

Jednocześnie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.