MENU

Zmiany w TAX FREE dla podróżnych

board-1076666_960_720Dnia 1 kwietnia 2016 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.500).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 czerwca 2016 roku zmianie ulegnie minimalna kwota łączna wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżni z państw trzecich mogą żądać zwrotu VAT i wynosić będzie 300 zł. Przy czym podwyższenie tej kwoty wydaje się nieznaczne – obecnie jest to 200 zł.